Implantación de Innovaciones

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Implantación de Innovaciones

Sergio Minué

One Response to “Implantación de Innovaciones”

  1. Clic-Austral » Blog Archive » Presentació del grup d’investigació “Internet y Salud” Says:

    [...] de vídeos realitzats per professionals especialitzats en Medicina Basada en l’Evidència, Medicina Basada en la Evidencia 2.0, o una xarxa social d’usuaris/es i professionals interessats/des en la salut, Mi salud en [...]